Ga naar hoofdinhoud

Schoolbezoek en/of Inschrijvingen

BuBaO Óscar Romerocollege Campus Het Laar

Buitengewoon basisonderwijs
Type Basisaanbod (6 – 13 jaar)
Type 2 en Type 9 (2,5 – 13 jaar)
Zuidlaan 34
9200 Dendermonde
052 21 52 13
hetlaar@romerocollege.be
www.romerocollege.be

Directeur: Dhr. Joris Vergeylen
joris.vergeylen@romerocollege.be

vestigingsplaats 1: Zuidlaan 34 - 9200 Dendermonde

vestigingsplaats 2: Sas 30 - 9200 Dendermonde

/cfr. decreet inschrijvingsrecht voor basisscholen gelegen in een LOP-gebied/

BuBaO ÓRC campus Het Laar zal voor schooljaar 2022-2023 fysiek inschrijven (zie onder)INSCHRIJVINGEN:

INSCHRIJVINGEN schooljaar 2022-2023:

Onze school is volzet voor schooljaar 2022-2023.

Capaciteit en vrije plaatsen 2022-2023:

Er zijn momenteel 0 vrije plaatsen in niveau kleuter en in niveau lager voor alle types.
Contacteer de school voor een weigeringsdocument (‘document niet gerealiseerde inschrijving’). Met dat document kan je (indien rechthebbend) o.a. gratis leerlingenvervoer verkrijgen in de andere buitengewone school waar je jouw kind in de loop van het huidige schooljaar inschrijft.

VRIJE PLAATSEN schooljaar 2022-2023: 0

BUITENGEWONE KLEUTERSCHOOL: in totaal 0 plaatsen

(Vestigingsplaats Begijnhof 15, 37 en 38)

TYPE 2 en TYPE 9: 0 plaatsen

BUITENGEWONE LAGERE SCHOOL: in totaal 0 plaatsen

(Vestigingsplaats Zuidlaan 34)

TYPE 9: 0 plaatsen

TYPE BA: 0 plaatsen

TYPE 2: 0 plaatsen

INSCHRIJVINGEN schooljaar 2023-2024:

Capaciteit en vrije plaatsen

2023-2024

capaciteit 2023-2024

vrije plaatsen 2023-2024

 • dit betreft een minimaal aantal vrije plaatsen*

Wachtlijst

KLEUTER t2 & t9

20

7 (-3 voorrang) = 4 (+ 6?)*

20

LAGER t2

35

0 (-0 voorrang) = 0

4

LAGER t9

43

11 (-2 voorrang) = 9

6

LAGER tBA

46

10 (-5 voorrang) = 5

4

TOTAAL

144

28 (- 10 voorrang) = 18 (24?)*

34

* Onder voorwaarde van (vermoedelijke) goedkeuring ‘hertelling’ zullen 6 extra plaatsen vrij komen. In dat geval zal een extra kleuterklas worden opgericht. Wij communiceren onmiddellijk en actief (schoolpoort, websites, telefoon wachtlijst) bij duidelijkheid hieromtrent (vermoedelijk eind mei ‘23).

Bekendmaken van aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024:

- via schoolpoort,

- via website van de school: www.romerocollege.be

- via website van het LOP: www.naarschoolindendermonde.be

Voorrangsperiode = ‘PERIODE 1’:

ma 13/03/'23 - vr 24/03/'23

-> voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel BuBaO ÓRC campus het Laar

Inschrijven mogelijk alle kinderen = ‘PERIODE 2’:

 • ma 27/03/'23 -> vrije inschrijvingen buitengewoon kleuteronderwijs type 2 en type 9
 • di 28/03/'23 -> vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 2
 • wo 29/03/'23 -> vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 9
 • do 30/03/'23 -> vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type BasisAanbod

RICHTLIJNEN OM DE INSCHRIJVING VLOT TE LATEN VERLOPEN:

 • VÓÓRAF is er GEEN TOEGANG tot de school
 • vóór 09.00u: respecteer uur van aankomst onder elkaar - De school distantieert zich van alle regelingen onder wachtende ouders.
 • VERPLICHT MEEBRENGEN bij inschrijving:
  • rijksregisternummer kind (bv.: KIDS-ID, identiteitskaart, klevertje ziekenfonds)
  • verslag van buitengewoon onderwijs OF voorlopig doorverwijzingsdocument CLB
 • 09.00u: ontvang jouw volgnummer en respecteer dit (verlies van volgnummer = achteraan in wachtrij aansluiten)
 • vanaf 09.00u: wacht op instructies – een personeelslid begeleidt jou naar de inschrijving
 • het inschrijvingsgesprek wordt in tijd beperkt tot 10 minuten – op een later af te spreken moment voorzien wij graag voldoende tijd voor een meer uitgebreid gesprek
 • verlaat de school en haar omgeving meteen na inschrijving a.u.b.
 • specifieke veiligheidsmaatregelen: tot nader order: geen

Heb je nog vragen / opmerkingen?

Twijfel niet om de school te contacteren a.u.b.

AANDACHT: Bij niet respecteren van volgorde / bij discussie(s) wordt er niet onmiddellijk ingeschreven. Deze personen kunnen achterin de rij plaatsnemen. De andere wachtenden zullen daarbij op volgorde worden voorgenomen.

Ouders die een klacht wensen in te dienen, kunnen terecht bij:

 • Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse overheid - Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Hendrik Consciencegebouw

Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

Basisonderwijs Ingrid Hugelier 02/553.93.83 of commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 • Lokaal Overleg Platform (LOP) Dendermonde

Deskundige LOP Dendermonde: Liesbeth Croene 02/553.70.02 of liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be