Ga naar hoofdinhoud

Interne participatieorganen

  • Schoolbestuur
  • Scholengemeenschap Schelde- en Denderland
  • Scholengemeenschap Dender - Noord
  • Directiecomité ÓRS
  • Kernteam
  • Schoolraad
  • Lokaal Overleg Comité (LOC)
  • Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
  • Overlegcomité Scholengemeenschap (OCSG)
  • Vriendenkring